2019


 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
budynek mieszkalny wielorodzinny
Warszawa, ul. Wileńska
Wykonanie modernizacji instalacji:
 • wymiana grzejników i instalacji centralnego ogrzewania
 • wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

 

 


2018


 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
budynek mieszkalny wielorodzinny
Warszawa, ul. Rechniewskiego
Wykonanie modernizacji instalacji:
 • kompleksowa wymiana urządzeń węzła ciepłej wody
 • wymiana zaworów podpionowych instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

 

 


2016 – 2017


 

SMART ESTATE
budynek biurowo-usługowy
Warszawa, ul. Popiełuszki
Wykonanie nowych instalacji:
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja ciepła technologicznego
 • instalacja wod-kan i biały montaż
 • instalacja p.poż. – hydrantowa wraz z hydrofornią

 

 


2015


 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
budynek mieszkalny wielorodzinny
Warszawa, ul. Kobielska
Wykonanie nowych instalacji:
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja gazowa do kotłowni
 • instalacja centralnej ciepłej wody
Wymiana instalacji:
 • wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

 

 


2012 – 2013


 

Salon Samochodowy OPEL
Warszawa ul. Lotnicza
Wykonanie nowych instalacji:
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja wod-kan
 • instalacja p.poż. – hydrantowa
 • instalacja kanalizacji deszczowej

 

MESKO (BUMAR AMUNICJA)
Lubiczów, ul. Warszawska
Modernizacja (adaptacja) instalacji:
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja wod-kan i biały montaż
 • instalacja kanalizacji deszczowej
Wykonanie nowych instalacji:
 • instalacja sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym 6bar
 • instalacja sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym 150bar
 • kompletna sprężarkownia
 • instalacja sprężonego azotu gazowego 400bar

 

 


2011


 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział MEiL, Instytut Aerodynamiki
Warszawa, ul. Nowowiejska
Wykonanie nowych instalacji:
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja wod-kan i biały montaż
 • instalacja p.poż. – hydrantowa
 • instalacja kanalizacji deszczowej
 • instalacja sprężonego powietrza – niskowydatkowa
 • instalacja sprężonego powietrza – wysokowydatkowa
 • kompletna sprężarkownia

 

 


2010


 

ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
budynki mieszkalne wielorodzinne
Warszawa, ul. Kamionkowska, ul. Wzorcowa, ul. Kobielska
Wymiana instalacji:
 • wymiana lokalnych instalacji ogrzewania na zbiorczą centralną
 • wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji na zbiorczą

 

 


2005


 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Warszawa, ul. Płocka
Wykonanie modernizacji instalacji:
 • modernizacja węzła centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego

 

Zespół Szkół Przymierza Rodzin nr 3 im. ks. Jerzego Popiełuszki
Warszawa, ul. Nocznickiego
Wykonanie modernizacji instalacji:
 • kompleksowa wymiana węzła cieplnego

 

 


2004


 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Warszawa, ul. Płocka
Wykonanie instalacji:
 • wykonanie węzła wodno-parowego na potrzeby klimatyzacji

 

 


1996


 

Polskie Zakłady Optyczne S.A.
Warszawa, ul. Grochowska
Modernizacja systemu grzewczego:
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania
 • wymiana grzejników
 • wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody

 


Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładkach:
DOŚWIADCZENIE
OFERTA
KOTŁOWNIE - GALERIA
GALERIA KOTŁOWNI
GALERIA INSTALACJI
GALERIA INSTALACJI SOLARNYCH
GALERIA INSTALACJI SOLARNYCH
REFERENCJE