2018


 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
budynek mieszkalny wielorodzinny
Warszawa, ul. Rechniewskiego
Wykonanie modernizacji instalacji:
 • kompleksowa wymiana urządzeń węzła ciepłej wody
 • wymiana zaworów podpionowych instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

 


2016 / 2017


 

SMART ESTATE
budynek biurowo-usługowy
Warszawa, ul. Popiełuszki
Wykonanie nowych instalacji:
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja ciepła technologicznego
 • instalacja wod-kan i biały montaż
 • instalacja p.poż. – hydrantowa w raz z hydrofornią

 


2015


 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
budynek mieszkalny wielorodzinny
Warszawa, ul. Kobielska
Wykonanie nowych instalacji:
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja gazowa do kotłowni
 • instalacja centralnej ciepłej wody
Wymiana instalacji:
 • wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

 


2012 / 2013


 

NIVETTE – Salon Samochodowy OPEL
Warszawa ul. Lotnicza
Wykonanie nowych instalacji:
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja wod-kan
 • instalacja p.poż. – hydrantowa
 • instalacja kanalizacji deszczowej

 

MESKO (BUMAR AMUNICJA)
Lubiczów, ul. Warszawska
Modernizacja (adaptacja) instalacji:
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja wod-kan i biały montaż
 • instalacja kanalizacji deszczowej
Wykonanie nowych instalacji:
 • instalacja sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym 6bar
 • instalacja sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym 150bar
 • kompletna sprężarkownia
 • instalacja sprężonego azotu gazowego 400bar

 


2011


 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział MEiL, Instytut Aerodynamiki
Warszawa, ul. Nowowiejska
Wykonanie nowych instalacji:
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja wod-kan i biały montaż
 • instalacja p.poż. – hydrantowa
 • instalacja kanalizacji deszczowej
 • instalacja sprężonego powietrza – niskowydatkowa
 • instalacja sprężonego powietrza – wysokowydatkowa
 • kompletna sprężarkownia

 


2010


 

ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
budynki mieszkalne wielorodzinne
Warszawa, ul. Kamionkowska, ul. Wzorcowa, ul. Kobielska
Wymiana instalacji:
 • wymiana lokalnych instalacji ogrzewania na zbiorczą centralną
 • wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji na zbiorczą

 


1996


 

Polskie Zakłady Optyczne S.A.
Warszawa, ul. Grochowska
Modernizacja systemu grzewczego:
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania
 • wymiana grzejników
 • wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody