Świadczymy serwis gwarancyjny na dostarczone urządzenia i wykonane roboty.

Wykonujemy przeglądy kontrolne, konserwację kotłów i urządzeń grzewczych.

Oferujemy m.in. stałą obsługę serwisowo-konserwacyjną kotłowni.

Nasi inżynierowie i serwisanci posiadają autoryzację producentów urządzeń grzewczych, uprawnienia energetyczne oraz uprawnienia budowlane.